Downloads
NL EN DE
Menu

ABI Projectmodel

Om het beste resultaat te behalen, hanteren wij het ABI projectmodel. Dit model bestaat uit zes verschillende fasen om het integratietraject zo goed mogelijk te begeleiden. 

Fase 1: Concept en initiatie

In de conceptfase kijken we naar haalbaarheid en bepalen we de inhoud van het project. Ook bespreken we het beoogde resultaat. Heeft u zelf een idee of concept klaarliggen? Ook dit kan besproken worden met de technische adviseurs bij ABI.

Fase 2: Definitie

In de definitiefase bespreken we functionele en operationele eisen, maar kijken we ook naar de beperkingen van een ontwerp. We toetsen op haalbaarheid en stemmen verwachtingen af met alle betrokken partijen.

Fase 3: Ontwerp

Het eerste ontwerp wordt uitgewerkt. Dit kan een standaardoplossing zijn of een ontwerp dat wordt afgestemd op uw wensen.

Fase 4: Ontwikkeling

Tijdens de ontwikkeling bereiden we ons al voor op de implementatie. Er wordt een planning gemaakt, materialen worden besteld en toeleveranciers ingeschakeld. Ook starten we al met de softwareontwikkeling.

Fase 5: Implementatie

De stap naar het eindresultaat. Elektrische en mechanische onderdelen worden samengevoegd. Pneumatiek en veiligheid spelen hierbij een belangrijke rol. Het robotprogramma en de communicatie met subsystemen worden getest en voltooid. Nieuwe inzichten nemen we mee en het eindresultaat wordt vergeleken met de gestelde doelen. Eventuele extra aanpassingen worden meegenomen. Dan is de machine klaar en gereed voor installatie on site.

Fase 6: Ondersteuning

Tijdens de ondersteuning ronden we de documentatie af en geven waar nodig training om de organisatie te helpen met het nieuwe product. Intern evalueren we altijd wat goed ging en wat beter kan.