Downloads
NL EN DE
Menu

Duurzaamheid

Ons streven naar een positieve bijdrage aan een duurzame samenleving is gebaseerd op de ‘Triple P’ benadering: people, planet en profit. Onze bedrijfsprocessen zijn zo ingericht dat de eventuele nadelige gevolgen voor het milieu en de maatschappij geminimaliseerd worden. Onze bedrijfsvoering is gericht op economische prestaties, maar niet zonder rekening te houden met sociale aspecten en ecologische randvoorwaarden.

SoupaliciousDaarnaast is ABI al jaren partner van JINC. JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Daarom helpt JINC jongeren van 8 tot en met 16 jaar die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen jaarlijks meer dan 55.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien. Partners van JINC dragen niet alleen financieel bij, maar stellen ook medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach. 

ABI organiseert regelmatig Bliksemstages, waarbij leerlingen van de basisschool en het vmbo ontdekken wat voor sectoren en beroepen er bestaan en wat past bij hun interesse. Op die manier zorgen we ervoor dat kinderen hun horizon verbreden en bereiden we hen voor op het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding. 
Ook gaan we mee als taalcoach tijdens de TaalTrips. Kinderen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand lopen relatief vaak achter met Nederlands - vooral degenen die opgroeien in biculturele gezinnen of nog niet zo lang in ons land zijn. JINC organiseert TaalTrips om hun vocabulaire op speelse wijze een boost te geven.