Downloads
NL EN DE
Menu

Duurzaamheid

Ons streven naar een positieve bijdrage aan een duurzame samenleving is gebaseerd op de ‘Triple P’ benadering: people, planet en profit. Onze bedrijfsprocessen zijn zo ingericht dat de eventuele nadelige gevolgen voor het milieu en de maatschappij geminimaliseerd worden. Onze bedrijfsvoering is gericht op economische prestaties, maar niet zonder rekening te houden met sociale aspecten en ecologische randvoorwaarden.

SoupaliciousDaarnaast doneren wij aan verschillende goede doelen en leveren wij vaak ook via partners, klanten of leveranciers een bijdrage aan activiteiten ten behoeve van goede doelen. Voorbeeld hiervan is het donateurschap door ABI van Soupalicious – heerlijke biologische soepen gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van de opbrengst wordt bovendien gebruikt voor het maken van gratis maaltijdsoep voor klanten van voedselbanken. 

Ook is ABI sinds enige jaren partner van JINC. JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Daarom helpt JINC jongeren van 8 tot en met 16 jaar die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen jaarlijks meer dan 55.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien. Partners van JINC dragen niet alleen financieel bij, maar stellen ook medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach.